Info@administratiekantoorbetuwe.nl
+31 6 23481358
Logo
Administratiekantoor_Betuwe

Nieuws

Administratiekantoor Betuwe

Kleine attenties onbelast?

15 december 2022

Als u als werkgever een geschenk geeft dat buiten de relatie werkgever-werknemer valt, is dat geen loon. In een kortgeleden bijgewerkte handreiking geeft de Belastingdienst een uitwerking en voorbeelden. 

Loon is volgens de wet alles wat een werknemer krijgt vanwege zijn dienstbetrekking. Een geschenk valt hier ook onder. Maar het kan zijn dat u een geschenk geeft vanwege de persoonlijke relatie met de werknemer. Het geschenk heeft dan geen duidelijk verband met de dienstbetrekking. In dat geval is het geschenk geen loon. 

Voorbeeld

Uw werknemer is ziek en u geeft hem een fruitmand. Of uw werknemer is overleden en u stuurt zijn nabestaanden een rouwkrans. U doet dit vanwege de persoonlijke relatie met de werknemer en niet vanwege de relatie werkgever-werknemer. De fruitmand of rouwkrans zijn daarom geen loon. 

Kleinegeschenkenregeling

In de praktijk is soms moeilijk vast te stellen of u een geschenk geeft vanwege de persoonlijke relatie met een werknemer. Als u aan de volgende 3 voorwaarden voldoet, kunt u ervan uitgaan dat uw kleine geschenk geen loon is:

 • U geeft een persoonlijke attentie in situaties waarin ook anderen zo’n attentie zouden geven.
 • U geeft geen geld of een waardebon.
 • De factuurwaarde (inclusief BTW) van de attentie is maximaal € 25. U hoeft eventuele bezorgkosten niet mee te tellen als die kosten op de factuur zijn gespecificeerd, of apart zijn gefactureerd. 

Van een persoonlijke attentie is sprake als de persoon van de werknemer voorop staat bij het geven van de attentie. Niet van belang is of de werknemer recht heeft op de attentie. 

Dit zijn voorbeelden van een persoonlijke attentie:

 • een bos bloemen bij een verjaardag,
 • een attentie voor een geboorte,
 • een attentie voor een huwelijk. 

Geen persoonlijke attentie

Hieronder vindt u voorbeelden van attenties die niet persoonlijk zijn. Deze attenties zijn gericht op de werknemer en niet op de persoon. De kleinegeschenkenregeling geldt hiervoor niet:

 • een kerstpakket
 • een chocoladeletter voor Sinterklaas
 • een bloemetje op de eerste werkdag of secretaressedag.
 • een attentie voor een jubileum
 • een attentie omdat de werknemer moet thuiswerken door coronamaatregelen.

Let op: Voldoet u niet aan de voorwaarden van de kleinegeschenkenregeling, dan is het geschenk, inclusief eventuele bezorgkosten en de btw, loon voor de werknemer. U mag het geschenk ook aanwijzen als eindheffingsloon. Dit komt dan ten laste van de vrije ruimte in de werkkostenregeling. Boven de vrije ruimte betaalt u 80% eindheffing.

Meer nieuws:

Vastgoed in box 3

In 2023 wordt aangesloten bij de werkelijke vermogensmix. Op alle beleggingen, ook vastgoed, is het forfaitaire rendementspercentage (6,17%) voor overige bezittingen van toepassing.

Lees verder »