Kleine attenties onbelast?

https://administratiekantoorbetuwe.nl/

Als u als werkgever een geschenk geeft dat buiten de relatie werkgever-werknemer valt, is dat geen loon. In een kortgeleden bijgewerkte handreiking geeft de Belastingdienst een uitwerking en voorbeelden.  Loon is volgens de wet alles wat een werknemer krijgt vanwege zijn dienstbetrekking. Een geschenk valt hier ook onder. Maar het kan zijn dat u een […]

Minimum loon stijgt per 1 juli 2022

https://administratiekantoorbetuwe.nl/

Uitgangspunt van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WML) is dat de algemene welvaartsontwikkeling zo mogelijk ook tot uitdrukking moet komen in de inkomens van werknemers met een minimumloon en uitkeringsgerechtigden. Wat betekent dit per 1 juli 2022? Bepaling aanpassingspercentageHet aanpassingspercentage is volgens de wettelijke regeling als volgt vastgesteld. Uitgangspunt is de contractloonontwikkeling in 2022 zoals […]

Ontslag op staande voet door werknemer:

https://administratiekantoorbetuwe.nl/

vergoedingsplicht Een koerier neemt met onmiddellijke ingang ontslag bij zijn werkgever. Dit maakt hij via WhatsApp kenbaar. Diezelfde dag reageert de werkgever daarop via WhatsApp. De werkgever acht zichzelf benadeeld en vordert via de rechter een vergoeding wegens onregelmatige opzegging. Rechtsgeldigheid ontslag op staande voetDoor een ontslag op staande voet wordt de arbeidsovereenkomst plotseling en […]